Sommerhus 03

Sådan får du installeret en fiberforbindelse

Det er en forholdsvis nem proces at få installeret en fiberforbindelse fra RAH Fiberbredbånd. Her kan du læse mere om, hvordan det foregår, og hvem du kan kontakte.

Det er Norlys - en af de tre ejere af RAH Fiberbredbånd - der står for arbejdet med at udrulle og installere fiberbredbånd her i lokalområdet - naturligvis i tæt samarbejde med lokale entreprenører.

Trin 1: Er der rullet fiber ud ved din adresse?

Det første, du skal undersøge, er, om der allerede er gravet fiber ned i dit område. 

Det finder du ud af ved at slå din adresse op her.

Trin1@4X

Trin 2: Vælg en indholdsudbyder

Når du ved, at du kan få fiber på din adresse, skal du vælge den indholdsudbyder, der passer bedst til dine ønsker og behov.

I øjeblikket er det kun Stofa, der kan vælges. I 2022 kommer der løbende nye indholdsudbydere til.

Trin2@4X

Trin 3: Hvor skal fiberkablet føres ind i din bolig?

Der skal placeres en boks udvendigt. Find ud af hvor på boligen, boksen skal placeres.

Det skal være et punkt på muren nærmest ud mod den vej, du bor på. 

Trin3@4X

Trin 4: Tomrør fra vej til bolig etableres

Så er du klar til at få etableret et tomrør ind til din bolig. Det sker enten ved at skyde røret ind under jorden eller også graves en smal rende. Der bliver naturligvis ryddet pænt op bagefter.

Når røret er på plads, blæses selve fiberkablet ind i røret. Og så er du klar til at få sat fiberboksen op.

Trin4@4X

Trin 5: Tekniker sætter boksen op

Du bliver kontaktet af den indholdsudbyder, du har valgt. Du får en dato på, hvornår fiberboksen installeres.

Det er en tekniker fra Norlys, der kommer og sætter boksen op - uanset hvilken indholdsudbyder, du har valgt.

Trin5@4X

Trin 6: Tilslut udstyret fra indholdsudbyderen

Nu er du klar til at tilslutte udstyret fra din indholdsudbyder. Det kan for eksempel være en router.

Hvis du har spørgsmål til tilslutningen af udstyr, skal du kontakte din indholdsudbyder.

Trin6@4X

Få svar på dine spørgsmål om installation

Det er teknikere fra Norlys, som kommer og installerer fiberkablet. Det er RAH Fiberbredbånd, der ejer fiberforbindelsen i jorden, og der er lavet en aftale med Norlys om at stå for installationen.

Det er vigtigt, at der en person over 18 år hjemme under teknikerbesøget. Kan du ikke selv være hjemme, kan du eventuelt bede en nabo være der under besøget.

Hjælp gerne teknikeren ved at sørge for, at møbler og lignende ikke står i vejen for det udstyr, som teknikeren skal kigge på.

Vær opmærksom på, at hvis teknikeren går forgæves til din adresse, så vil du blive opkrævet et gebyr for forgæves kørsel.

Ja, det er der. Bor du i hus, skal du tage stilling til, hvor det er mest hensigtsmæssigt, at vi opsætter den udvendige fiberboks.

Det skal være et tilgængeligt sted på facaden ud mod den vej, hvor du bor. Vi sørger for at skyde røret ind under jorden, og er det nødvendigt at grave en rende for at kunne få rørføringen på plads, så rydder vi pænt op efter os selv igen.

Hvis du bor i en lejlighed, skal vi se på ejendommen sammen med dig og/eller din udlejer, inden vi kan gå i gang.

Du kan kontakte kundeservice hos RAH Fiberbredbånd på 7518 8018. De kan fortælle, om der er fiberbredbånd på vej i dit område.