Sommerhus 03

Bredbåndspuljen 2023

Har du dårlig internetforbindelse i det område, du bor i? Så er der hjælp at hente.

Du kan nemlig søge tilskud til dit lokale bredbåndsprojekt gennem Styrelsen for Dataforsyning og Infrastruktur.

I 2023 uddeles der igen 100 millioner kroner.

Herunder kan du blandt andet læse om, hvad Bredbåndspuljen er, hvordan du ansøger om midler og hvilke krav der er for at ansøge puljen.

Fiber Nedgravning 12

Hvad er Bredbåndspuljen?

Bredbåndspuljen er en pulje af midler, hvor du kan søge tilskud til etablering af bredbånd i dit lokalområde.

Puljen, der i år er på 100 millioner kroner, er etableret til boliger, virksomheder og sommerhuse i landzoner og sommerhusområder, der har dårlig internetdækning. Puljen kan dermed ikke søges af alle.

I år er 25 millioner af puljen afsat til "Den særlige ordning", der indbefatter enkeltstående adresser. Læs mere om Den særlige ordning nederst på siden her.

Er du i tvivl, om du kan søge om tilskud? Læs mere om Bredbåndspuljen her og se Bredbåndskortet med støtteberettigede adresser her.

Fiber Nedgravning 17

Hvordan søger du til dit projekt?

Der er en flere krav, du skal opfylde for at søge om midler fra Bredbåndspuljen. Til eksempel skal du ansøge som en forening og der kan kun søges tilskud for adresser, der maksimalt har 30 Mbit/s download og/eller 5 Mbit/s upload.

Når du ansøger, er der en række kriterier, der danner grundlag for beslutningen om, hvorvidt I får tilskud eller ej. Det hedder pointsystem, og du kan her se, hvilke kriterier ansøgningen bliver bedømt efter.

Det kan virke som en uoverskuelig opgave at ansøge om puljemidlerne. Men bare rolig. Det er slet ikke så svært, og vi sidder klar til at hjælpe dig, hvis du har brug for det.

Fiber Nedgravning 22

Fire vigtige datoer

28. august 2023

Frist for indsigelse fra borgere og kommuner over adresser på bredbåndskortet.

19. september 2023

Frist for at annoncere dit bredbåndsprojekt.

24. oktober 2023

Frist for at indsende ansøgningen om tilskud fra Bredbåndspuljen i 2023.

Medio december

Udsendelse af tilsagn eller afslag.

OBS: Den særlige ordning har andre tidsfrister. Se dem her under "Tidsplan og frister". OBS: Annonceringsfristen på et projekt er allerede den 2. juli 2023.

Fiber Nedgravning 01

Kom i mål med hurtigere internet

Er du klar til hurtigere internet? Følg planen herunder, der får dig godt i gang og sikkert i mål:

1. Lav en arbejdsgruppe. Få andre med, så I kan hjælpe hinanden med ansøgningsprocessen.

2. Undersøg, om foreningen opfylder ansøgningsbetingelserne. Kig her på pointsystemet, der er udgangspunktet for tildeling af tilskud.

3. Få opbakning lokalt. Der skal indhentes fuldmagter og underskrifter fra dem, der vil være med. Desuden skal det fremgå, hvem der er projektadministrator, og hvor stor en egenbetaling, I er villige til at betale.

Glass Fiber 5223804 1920

4. Annoncér jeres projekt på Styrelsen for Dataforsyning og Infrastrukturs hjemmeside. Et projekt skal annonceres mindst tre uger for at få tilbud fra bredbåndsudbydere.

5. I skal nu vælge bredbåndsudbyder. Har I ikke modtaget tilbud, er det muligt selv at kontakte udbydere.

6. Indsend jeres ansøgning. Det gøres via styrelsens tilskudsportal. Tilskudsportalen er først åben fra den 5. september 2023 for den almindelige ordning.

7. Tilsagn om tilskud. Får I bevilget eller ej? Det vurderes ud fra pointsystemet, og I får svar medio december.

De syv punkter beskriver ansøgningsprocessens hovedtræk. Er du interesseret i at vide mere om processen, kan du læse Styrelsen for Dataforsyning og Infrastrukturs vejledning her.

Fiber Nedgravning 21

Kontakt os for råd og vejledning

Har du spørgsmål til processen, er vi klar med råd og vejledning.

Du har faste kontaktpersoner, som ved alt om ansøgningsprocessen.

Kontakt Birthe og Jens her: 7518 8018