Persondatapolitik

Persondatapolitik

Vi ønsker at passe godt på dine persondata, og derfor kan du også her læse mere om, hvordan vi behandler dem, og hvad dine rettigheder er.

Dine rettigheder

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du kan finde på www.datatilsynet.dk.

Ret til berigtigelse
Du har ret til at få urigtige personoplysninger om dig selv rettet.

Ret til sletning af personoplysninger
I særlige tilfælde, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 17, har du ret til at få slettet oplysninger om dig inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.

Ret til begrænsning af behandling
Du har i visse tilfælde, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 18, ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

Indsigelse
Du har ret at til at gøre indsigelse imod behandling af dine personoplysninger, hvis behandling sker efter reglerne i databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra e eller litra f.

Ret til at transmittere oplysninger
Retten til dataportabilitet gælder i forhold til oplysninger, som du selv har givet til dataansvarlig. I praksis vil det oftest dreje sig om navn, adresse og kontaktoplysninger.

Ret til indsigt
Du har ret til at få indsigt i de personoplysninger, som vi behandler om dig samt en række yderligere oplysninger. Adgangen til indsigt må dog ikke krænke andres rettigheder og frihedsrettigheder. Du kan få indsigt i dine personoplysninger ved at ansøge på indsigtsportalen på eniig.dk/indsigt.

Klage
Såfremt du ønsker at klage over behandlingen af dine personoplysninger, har du ret til at indgive en klage til Datatilsynet, som har følgende kontaktoplysninger:

Datatilsynet
Borgergade 28, 5,
1300 København K

dt@datatilsynet.dk
Tlf. 3319 3200
www.datatilsynet.dk

 

Samtykke

Du bliver bedt om et samtykke til, at vi må opbevare og behandle dine persondata, når du giver persondata til RAH Fiberbredbånd. Samtykket gælder kun det formål, som du har givet dem til, og når vi ikke længere skal bruge dine persondata, bliver de slettet eller anonymiseret.

Du giver persondata til os, når du for eksempel beder os om at kontakte dig, tilmelder dig et nyhedsbrev, tilkendegiver din interesse, deltager i en konkurrence eller indgår en kontrakt med os. I samtykket vil der altid stå, hvad du giver samtykke til, hvordan du trækker det tilbage, og hvad dine rettigheder er. Disse rettigheder kan du også læse mere om i ovenstående afsnit omkring rettigheder.

Hjemmesiden

Indsamlet persondata
RAH Fiberbredbånd anvender to typer af persondata, som vi modtager fra dig:

  • Den information, som vores hjemmeside automatisk indsamler
  • Den information, du selv afgiver til os

Persondata, som vores hjemmeside automatisk indsamler
Alle er velkomne til uden vederlag at anvende vores hjemmeside og at besigtige og købe de annoncerede produkter og tjenesteydelser. Når du browser på vores hjemmeside, registrerer vi din IP-adresse (dvs. din computers internetadresse) og anden standard brugsinformation, herunder om de dele af vores hjemmeside, du besøger, men ikke din e-mailadresse. Denne information kan ikke henføres til din person men alene til din computer. Informationen indsamles for at vi kan registrere hvilke dele af vores hjemmeside, du besøger, og hvor lang tid du opholder dig på hjemmesiden. Formålet er at måle antallet af besøgende, den gennemsnitlige besøgstid og hvilke dele af hjemmesiden, som oftest anvendes. Informationen vil således gøre det muligt for RAH Fiberbredbånd at optimere og eventuelt revidere hjemmesiden eller dele af denne i overensstemmelse med brugernes registrerede adfærd.

Cookies
RAH Fiberbredbånds hjemmeside anvender en standardteknologi, der betegnes som cookies. Formålet med en cookie er at indsamle informationer om, hvordan vores hjemmeside anvendes, og at sikre at brugernes besøg på hjemmesiden kan foregå ubesværet. Vores cookies afslører og indeholder ingen identificerbare eller personlige data. Endvidere kan cookies ikke læse informationen på din computer eller arbejde sammen med andre cookies på din computers harddisk. Den information, vi indhenter, fortæller os, hvordan brugere manøvrerer på vores hjemmeside, og vil derudover kunne vise os, hvordan vi kan forbedre hjemmesiden. Hvis du ønsker det, kan din browser indstilles således, at du ikke modtager cookies. Slår du cookies-funktionen fra, medfører det, at hjemmesiden forhindres i at fungere optimalt. Du vil således måske ikke være i stand til at opnå den fulde brug af alle denne hjemmesides funktioner og informationen herpå.

Læs mere om vores cookiepolitik her.

Click-through URL’s
I dele af vores elektroniske kundekorrespondance anvender vi en metode, der hedder click-through URL’s. Når du klikker på en af disse click-through URL’s føres du igennem vores system, før du ankommer til den hjemmeside, som er din endelige destination. Click-through URL’s kan eksempelvis være forbundet med en pop-up menu. RAH Fiberbredbånd anvender click-through URL’s til at fastslå omfanget af brugernes interesser i de forskellige dele af vores hjemmeside, og til at måle, hvor effektiv vores hjemmeside er. Vi deler ikke disse data med andre, og vi sammenholder ikke click-throughs med bestemte, personhenførbare e-mailadresser.

Den information, du selv afgiver til os
Du vil blive bedt om at udfylde og afsende en elektronisk formular eller lignende, hvis du:

  • køber produkter eller tjenesteydelser fra vores hjemmeside
  • registrerer dig med henblik på at opnå adgang til særlige dele af vores hjemmeside
  • orienterer os om din interesse for RAH Fiberbredbånds produkter eller tjenesteydelser
  • bruger ”Kontakt os”- funktioner på vores hjemmeside

Udfyldelse af vores elektroniske registreringsblanketter, som er tilgængelig via hjemmesiden, forudsætter, at visse basale persondata indtastes, herunder kontaktdata (navn, adresse og telefonnummer) og evt. oplysning om betalingsmiddel, hvis der skal ske betaling for en ydelse. De pågældende data registreres, så din ordre kan effektueres. Der er herudover nogle valgfrie områder på vores hjemmeside, som du kan vælge at udfylde for at give os flere persondata, hvis du ønsker, at vi skal yde dig en bedre service, herunder fremsende markedsføringsmateriale.

Sikkerhed og kryptering
Selvom RAH Fiberbredbånd bestræber sig på at skabe et sikkert miljø for elektronisk aftaleindgåelse, kan RAH Fiberbredbånd ikke garantere absolut sikkerhed mod misbrug af persondata. Du accepterer således at løbe denne sikkerhedsrisiko, når du afgiver persondata til os via hjemmesiden. Vi opfordrer dig til at tage alle forholdsregler med henblik på at beskytte dine persondata, mens du er på internettet. Du bør som minimum jævnligt skifte password og i øvrigt anvende et password, som består af såvel bogstaver som tal samt anvende en sikker og opdateret browser.

Links
Vores hjemmesider indeholder links til andre hjemmesider. RAH Fiberbredbånd har ingen kontrol med indholdet på tredjemands hjemmesider og er ikke ansvarlig for disse hjemmesiders persondatapolitik eller de persondata, de udtrykkeligt eller automatisk måtte indsamle. Den brug, du foretager af sådanne hjemmesider, er undergivet de pågældende tredjemænds betingelser og vilkår, herunder deres regler om persondata. Vi opfordrer dig til at læse disse.

Etablering af fiber

Ødelægger vi noget på din ejendom, eller påfører du skade på vores ejendom i forbindelse med f.eks. teknikerbesøg, overgravning af kabler og lignende, så behandler vi personoplysninger om dig med det formål at kunne håndtere en evt. anmeldelse af en skade til forsikringsselskabet.

Vi behandler som udgangspunkt almindelige personoplysninger som kontaktoplysninger, policenummer, navn på forsikringsselskab og evt. billedmateriale.

Retsgrundlaget for behandlingen er RAH Fiberbredbånds overholdelse af en retlig forpligtelse samt håndteringen af et retskrav, der skal gøres gældende eller forsvares. Oplysningerne opbevares indtil 5 år efter forsikringssagen er afsluttet.