Sommerhus 03

Bredbåndspuljen 2024

På denne side kan du læse om Bredbåndspuljen 2024.

Har du dårlig internetforbindelse i det område, du bor i? Så er der hjælp at hente.

Du kan nemlig søge tilskud til dit lokale bredbåndsprojekt gennem Styrelsen for Dataforsyning og Infrastruktur, hvis din adresse er støtteberettiget.

I 2024 uddeles der 80 millioner kroner fra Bredbåndspuljen.

Herunder kan du blandt andet læse om, hvad Bredbåndspuljen er, hvordan du ansøger om midler og hvilke krav der er for at ansøge puljen.

Fiber Nedgravning 12

Hvad er Bredbåndspuljen?

Bredbåndspuljen er en pulje af midler, hvor du kan søge tilskud til etablering af bredbånd i dit lokalområde.

Puljen, der i år er på 80 millioner kroner, er etableret til boliger, virksomheder og sommerhuse i landzoner og sommerhusområder, der har dårlig internetdækning. Puljen kan dermed ikke søges af alle.

Denne side tager udgangspunkt i "Den almindelige ordning", hvor det i år er muligt at få del i de 60 millioner kroner, der er i puljemidler.

I år er 20 millioner kroner af puljen afsat til "Den særlige ordning", der indbefatter enkeltstående adresser. Læs mere om Den særlige ordning her. Via linket finder du både tidsfrister, processen trin for trin, betingelser mm.

Er du i tvivl, om du kan søge om tilskud? Læs mere om Bredbåndspuljen her og se Bredbåndskortet med støtteberettigede adresser her.

Fiber Nedgravning 17

Hvordan søger du til dit projekt?

Der er flere krav, du skal opfylde for at søge om midler fra Bredbåndspuljen. Til eksempel skal du ansøge som et projekt og der kan kun søges tilskud for adresser, der har:

  • Mindre end 100 Mbit/s download via fast bredbånd
  • Mindre end 600 Mbit/s download via mobilt bredbånd

Når du ansøger, er der en række kriterier, der danner grundlag for beslutningen om, hvorvidt I får tilskud eller ej. Det kaldes pointsystem, og du kan her se, hvilke kriterier ansøgningen bliver bedømt efter.

Det kan virke som en uoverskuelig opgave at ansøge om puljemidlerne. Men bare rolig. Det er slet ikke så svært, og vi sidder klar til at hjælpe dig, hvis du har brug for det.

Sådan annoncerer du dit bredbåndsprojekt

I denne video guider vi dig igennem processen frem til, at du har annonceret dit bredbåndsprojekt.

Når du har annonceret projektet, hjælper RAH Fibers kontaktpersoner dig helt i mål med den endelige ansøgning.

Og har du spørgemål til annonceringsprocessen, er du altid velkommen til at kontakte os på 7518 8018.

Fiber Nedgravning 22

Vigtige datoer

15. august 2024: Informationsmøde for støtteberettigede adresser kl. 17.00 hos RAH, Ndr. Ringvej 4, 6950 Ringkøbing
Tilmelding pr. tlf. 75 18 80 18 eller mail: fiber@rah-fiber.dk 

26. august 2024: Frist for indsigelse fra borgere og kommuner over adresser på bredbåndskortet.

23. september 2024: Frist for at annoncere dit bredbåndsprojekt.

23. oktober 2024: Frist for at indsende ansøgningen om tilskud fra Bredbåndspuljen i 2023.

Medio december: Udsendelse af tilsagn eller afslag.

OBS: Den særlige ordning har andre tidsfrister. Se dem her under "Tidsplan og frister". OBS: Annonceringsfristen på et projekt er allerede den 10. juli 2024.

Hvorfor søge Bredbåndspuljen 2024?

Helge søgte om midler fra Bredbåndspuljen i 2022. 

I dag har fiberforbindelsen gjort en verden til forskel for ham og hans hustru.

Helge fortæller, at det slet ikke er svært at søge, selvom han ikke "er en nørd på computer". Og RAH Fibers kontaktpersoner står klar til at hjælpe dig i mål.

Se, Helge fortælle om bredbåndsprojektet her:

Fiber Nedgravning 01

Kom i mål med hurtigere internet

Er du klar til hurtigere internet? Følg planen for "Den almindelige ordning" herunder, der får dig godt i gang og sikkert i mål:

1. Lav en arbejdsgruppe. Få andre med, så I kan hjælpe hinanden med ansøgningsprocessen.

2. Undersøg, om foreningen opfylder ansøgningsbetingelserne. Kig her på pointsystemet, der er udgangspunktet for tildeling af tilskud.

3. Få opbakning lokalt. Der skal indhentes fuldmagter og underskrifter fra dem, der vil være med. Udfyld gerne fuldmagterne med blokbogstaver, da det er meget vigtigt, at det kan læses. Desuden skal det fremgå, hvem der er projektadministrator, og hvor stor en egenbetaling, I er villige til at betale.

4. Få overblik over adresserne i jeres område. Det gør I via Bredbåndskortet, hvor gule prikker er husstande i "Den almindelige ordning", mens orange prikker er husstande i "Den særlige ordning". Orange prikker kan indgå i projekter i "Den almindelige ordning."

Glass Fiber 5223804 1920

5. Annoncér jeres projekt på Styrelsen for Dataforsyning og Infrastrukturs hjemmeside. Et projekt skal annonceres mindst tre uger for at få tilbud fra bredbåndsudbydere.

6. I skal nu vælge bredbåndsudbyder. Har I ikke modtaget tilbud, er det muligt selv at kontakte udbydere.

7. Indsend jeres ansøgning. Det gøres via styrelsens tilskudsportal. Tilskudsportalen er først åben fra den 3. september 2024 for den almindelige ordning.

8. Tilsagn om tilskud. Får I bevilget eller ej? Det vurderes ud fra pointsystemet, og I får svar medio december.

Punkter beskriver ansøgningsprocessens hovedtræk. Er du interesseret i at vide mere om processen, kan du læse Styrelsen for Dataforsyning og Infrastrukturs vejledning her.

Fiber Nedgravning 21

Kontakt os for råd og vejledning

Har du spørgsmål til processen, er vi klar med råd og vejledning.

Du har faste kontaktpersoner, som ved alt om ansøgningsprocessen.

Ring til os på: 7518 8018

Telefontider:

  • Mandag: 8.00-16.00
  • Onsdag: 8.00-16.00
  • Fredag 8.00-15.00

Skriv til os på: fiber@rah-fiber.dk